Disclaimer

Disclaimer

Deze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid en zorg opgesteld. De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan deze gegevens worden ontleend.

Advocatenkantoor De Bree is niet aansprakelijk voor schade welke kan ontstaan als gevolg van onjuiste of incomplete informatie op deze website.

Op deze website bevinden zich ook links naar sites van derden. Advocatenkantoor De Bree is evenmin aansprakelijk voor de schade die ontstaat door gebruik van deze links en de daaraan gekoppelde websites.