Overig arbeidsrecht

Overig arbeidsrecht

Arbeidsrecht bestaat niet alleen uit ontslag. Er zijn veel meer situaties waarin het verstandig is om u bij te laten staan door een deskundige. Dit geldt zowel voor een werkgever als een werknemer.

Werknemers

Werknemers weten vaak niet welke rechten zij hebben, dus het is erg belangrijk om bij een situatie of geschil op de werkvloer contact op te nemen met een deskundige en u goed te laten adviseren. Denk bijvoorbeeld maar aan de situatie dat u geen of te weinig salaris krijgt uitbetaald, dan is het tijd om actie te ondernemen. Komt u er met de werkgever niet uit, dan kunnen wij u begeleiden bij het schrijven van een sommatiebrief. In de meeste gevallen gaat de werkgever dan alsnog tot betaling over. Is dit niet het geval, dan begeleiden we u in de procedure bij de rechtbank.

Het kan ook zijn dat de werkgever uw arbeidsovereenkomst wenst te wijzigen. In dat geval kan het vaak zinvol zijn om juridisch advies in te winnen, omdat een werkgever niet zomaar de overeenkomst mag wijzigen. Ook in het geval van ziekte en arbeidsongeschiktheid is het belangrijk om te weten welke rechten u heeft en welke verplichtingen de werkgever heeft. Laat u tijdig door ons adviseren. Voorkomen is altijd beter dan genezen!

“Wij onderhandelen voor u en nemen zo de zorgen van u over.”

Werkgevers

Wij denken graag mee met werkgevers over oplossingen in verschillende situaties. Zo is het belangrijk om een deugdelijke arbeidsovereenkomst te hanteren, want hiermee kunt u veel discussie met werknemers voorkomen. Ook in het geval dat u de arbeidsvoorwaarden van een werknemer wenst te wijzigen, is het belangrijk om te weten wat wettelijk is toegestaan, zodat u niet achteraf voor verrassingen komt te staan. Daarnaast is het belangrijk om te weten welke plichten u als werkgever heeft bij ziekte en arbeidsongeschiktheid van een werknemer, maar ook welke sancties u kunt opleggen bij het niet nakomen van verplichtingen door de werknemer.
“Ook in uw geval geldt: laat u tijdig door ons adviseren, want voorkomen is altijd beter en goedkoper dan genezen! Neem gerust vrijblijvend contact met ons op via telefoonnummer 076 – 502 05 44 of stuur een mail naar info@advocatenkantoordebree.nl voor persoonlijk advies.”