Nieuws

Indexering alimentatie 2021 is 3,0%

Ontvangt of betaalt u alimentatie? Dan is het goed om te weten dat de alimentatie jaarlijks op 1 januari wordt verhoogd. De verhoging wordt op grond van de wet jaarlijks vastgesteld door de overheid en wordt gepubliceerd in de Staatscourant door de Minister van Justitie. De verhoging geldt zowel voor kinder- als voor partneralimentatie. De gedachte achter de wettelijke indexering van alimentatie is om de gestegen kosten van levensonderhoud te compenseren. Deze kosten kunnen gestegen zijn door inflatie, woonlasten of andere oorzaken. De jaarlijkse verhogingen van de alimentatie wordt bepaald aan de ontwikkeling van de cao-lonen in Nederland. Hierbij wordt zowel rekening gehouden met de ontwikkeling van de lonen in het bedrijfsleven, almede met de ontwikkeling van de lonen bij de overheid en andere sectoren. U dient dus zelf jaarlijks met uw ex-partner het alimentatiebedrag te verhogen met het actuele percentage, tenzij u de wettelijke indexering uitdrukkelijk heeft uitgesloten. Voor 2021 betekent dit dat het te betalen of te ontvangen maandbedrag aan alimentatie verhoogd dient te worden met 3,0 %. Voorbeeld: In 2020 betaalde u / ontving u € 500,- aan alimentatie. Per 1 januari 2021 dient dit bedrag met 3,0% te worden verhoogd. Dit betekent dat u per 1 januari 2021 maandelijks een bedrag van € 500,- x 1,03 = € 515,00 bent verschuldigd / dient te ontvangen.   Wilt u meer weten? U heeft misschien vragen, zoals:
 • Mijn ex-partner laat de indexering achterwege, wat kan ik daaraan doen?
 • Mijn salaris stijgt al jaren niet meer, moet ik toch de indexering betalen?
Neem dan gerust contact met ons op via 076-5020544 voor een vrijblijvend advies!
Read more...

Carnaval komt er weer aan en zieke werknemers ook…

Het is weer tijd voor carnaval. Een feest waarbij er veel alcohol wordt gedronken, slecht wordt gegeten en weinig wordt geslapen. Werknemers kunnen vakantiedagen opnemen voor carnaval, maar het komt ook regelmatig voor dat werknemers zich ziek melden. Op de dagen na carnaval zijn er maar liefst 15% meer ziekmeldingen. Ziekmeldingen zijn voor de werkgever erg vervelend. De werkgever moet immers loon doorbetalen en het werk van de zieke werknemer blijft liggen. Wat kan een werkgever hiertegen doen?  
1. Wachtdagen
De eerste mogelijkheid die een werkgever heeft om kortstondig ziekteverzuim te voorkomen, is het afspreken van wachtdagen. Wachtdagen zijn dagen waarop de werkgever de werknemer niet hoeft te betalen. De werkgever kan wachtdagen invoeren om de drempel hoger te maken voor een werknemer om zich ziek te melden. Een werkgever mag maximaal twee wachtdagen overeenkomen. Deze wachtdagen dienen schriftelijk te worden vastgelegd, bij voorkeur in een arbeidsovereenkomst. Indien er een cao van toepassing is, kan het zijn dat in die cao een wachtdagenregeling is opgenomen.
2. Ziektedag als vakantiedag
Een werkgever kan een dag waarop de werknemer zich heeft ziek gemeld aanmerken als een vakantiedag. Dit kan echter niet zomaar. De werknemer moet hier namelijk akkoord mee gaan of dit moet vooraf geregeld zijn in de arbeidsovereenkomst. Bovendien bepaalt de wet dat het wettelijk minimum aan vakantiedagen moet resteren. Dit betekent dat het enkel is toegestaan om ziektedagen aan te merken als vakantiedagen als het gaat om bovenwettelijke vakantiedagen of -uren. Indien u als werkgever hiervan gebruik wenst te maken, dan is het handig om standaard in een arbeidsovereenkomst een bepaling op te nemen waarin u uzelf als werkgever het recht toekent om ziektedagen aan te merken als vakantiedagen.
3. Beloning
Ziekteverzuim zou ook nog voorkomen kunnen worden door het stimuleren van werken door het uitkeren van een bonus of extra vakantiedag indien een werknemer zich gedurende een bepaalde periode niet ziek meldt.
Keerzijde
Aan bovenstaande maatregelen zit helaas ook weer een keerzijde: deze maatregelen kunnen er namelijk voor zorgen dat werknemers zich minder snel ziek melden en dus toch komen werken, maar weinig productief zijn. Het kan ook zijn dat werknemers toch komen werken en daardoor hun klachten alleen maar verergeren waardoor de ziekmelding uiteindelijk langer duurt. Mocht u vragen hebben, neem dan gerust contact met mij op. Voor nu wens ik u een gezellige carnaval toe. Alaaf!
Read more...

Indexering alimentatie 2020 is 2,5%

Ontvangt of betaalt u alimentatie? Dan is het goed om te weten dat de alimentatie jaarlijks op 1 januari wordt verhoogd. De verhoging wordt op grond van de wet jaarlijks vastgesteld door de overheid en wordt gepubliceerd in de Staatscourant door de Minister van Justitie. De verhoging geldt zowel voor kinder- als voor partneralimentatie. De gedachte achter de wettelijke indexering van alimentatie is om de gestegen kosten van levensonderhoud te compenseren. Deze kosten kunnen gestegen zijn door inflatie, woonlasten of andere oorzaken. De jaarlijkse verhogingen van de alimentatie wordt bepaald aan de ontwikkeling van de cao-lonen in Nederland. Hierbij wordt zowel rekening gehouden met de ontwikkeling van de lonen in het bedrijfsleven, almede met de ontwikkeling van de lonen bij de overheid en andere sectoren. U dient dus zelf jaarlijks met uw ex-partner het alimentatiebedrag te verhogen met het actuele percentage, tenzij u de wettelijke indexering uitdrukkelijk heeft uitgesloten. Voor 2020 betekent dit dat het te betalen of te ontvangen maandbedrag aan alimentatie verhoogd dient te worden met 2,5 %. Voorbeeld: In 2019 betaalde u / ontving u € 500,- aan alimentatie. Per 1 januari 2020 dient dit bedrag met 2,5 % te worden verhoogd. Dit betekent dat u per 1 januari 2020 maandelijks een bedrag van € 500,- x 1,025 = € 512,25,00 bent verschuldigd / dient te ontvangen.   Wilt u meer weten? U heeft misschien vragen, zoals:
 • Mijn ex-partner laat de indexering achterwege, wat kan ik daaraan doen?
 • Mijn salaris stijgt al jaren niet meer, moet ik toch de indexering betalen?
Neem dan gerust contact met ons op via 076-5020544 voor een vrijblijvend advies!
Read more...

Indexering alimentatie 2019 is 2%

Ontvangt of betaalt u alimentatie? Dan is het goed om te weten dat de alimentatie jaarlijks op 1 januari wordt verhoogd. De verhoging wordt op grond van de wet jaarlijks vastgesteld door de overheid en wordt gepubliceerd in de Staatscourant door de Minister van Justitie. De verhoging geldt zowel voor kinder- als voor partneralimentatie. De gedachte achter de wettelijke indexering van alimentatie is om de gestegen kosten van levensonderhoud te compenseren. Deze kosten kunnen gestegen zijn door inflatie, woonlasten of andere oorzaken. De jaarlijkse verhogingen van de alimentatie wordt bepaald aan de ontwikkeling van de cao-lonen in Nederland. Hierbij wordt zowel rekening gehouden met de ontwikkeling van de lonen in het bedrijfsleven, almede met de ontwikkeling van de lonen bij de overheid en andere sectoren. U dient dus zelf jaarlijks met uw ex-partner het alimentatiebedrag te verhogen met het actuele percentage, tenzij u de wettelijke indexering uitdrukkelijk heeft uitgesloten. Voor 2019 betekent dit dat het te betalen of te ontvangen maandbedrag aan alimentatie verhoogd dient te worden met 2%. Voorbeeld: In 2018 betaalde u / ontving u € 500,- aan alimentatie. Per 1 januari 2019 dient dit bedrag met 2% te worden verhoogd. Dit betekent dat u per 1 januari 2019 maandelijks een bedrag van € 500,- x 1,02 = € 510,00 bent verschuldigd / dient te ontvangen.   Wilt u meer weten? U heeft misschien vragen, zoals:
 • Mijn ex-partner laat de indexering achterwege, wat kan ik daaraan doen?
 • Mijn salaris stijgt al jaren niet meer, moet ik toch de indexering betalen?
Neem dan gerust contact met ons op via 076-5020544 voor een vrijblijvend advies!
Read more...

Indexering alimentatie 2017 is 2,1%

Ontvangt of betaalt u alimentatie? Dan is het goed om te weten dat de alimentatie jaarlijks op 1 januari wordt verhoogd. De verhoging wordt op grond van de wet jaarlijks vastgesteld door de overheid en wordt gepubliceerd in de Staatcourant door de Minister van Justitie. De verhoging geldt zowel voor kinder- als voor partneralimentatie. De gedachte achter de wettelijke indexering van alimentatie is om de gestegen kosten van levensonderhoud te compenseren. Deze kosten kunnen gestegen zijn door inflatie, woonlasten of andere oorzaken. De jaarlijkse verhogingen van de alimentatie wordt bepaald aan de ontwikkeling van de cao-lonen in Nederland. Hierbij wordt zowel rekening gehouden met de ontwikkeling van de lonen in het bedrijfsleven, almede met de ontwikkeling van de lonen bij de overheid en andere sectoren. U dient dus zelf jaarlijks met uw ex-partner het alimentatiebedrag te verhogen met het actuele percentage, tenzij u de wettelijke indexering uitdrukkelijk heeft uitgesloten. Voor 2017 betekent dit dat het te betalen of te ontvangen maandbedrag aan alimentatie verhoogd dient te worden met 2,1%. Voorbeeld: In 2016 betaalde u / ontving u € 500,- aan alimentatie. Per 1 januari 2017 dient dit bedrag met 2,1% te worden verhoogd. Dit betekent dat u per 1 januari 2017 maandelijks een bedrag van € 500,- x 1,021 = € 510,50 bent verschuldigd / dient te ontvangen.   Wilt u meer weten? U heeft misschien vragen, zoals:
 • mijn ex-partner laat de indexering achterwege, wat kan ik daaraan doen?
 • mijn salaris stijgt al jaren niet meer, moet ik toch de indexering betalen?
Neem dan gerust contact met ons op via 076-5020544 voor een vrijblijvend advies!
Read more...

Indexering alimentatie in 2016 is 1,3%

Ontvangt of betaalt u alimentatie? Dan is het goed om te weten dat de alimentatie jaarlijks op 1 januari wordt verhoogd. De verhoging wordt op grond van de wet jaarlijks vastgesteld door de overheid en wordt gepubliceerd in de Staatcourant door de Minister van Justitie. De verhoging geldt zowel voor kinder- als voor partneralimentatie. De gedachte achter de wettelijke indexering van alimentatie is om de gestegen kosten van levensonderhoud te compenseren. Deze kosten kunnen gestegen zijn door inflatie, woonlasten of andere oorzaken. De jaarlijkse verhogingen van de alimentatie wordt bepaald aan de ontwikkeling van de cao-lonen in Nederland. Hierbij wordt zowel rekening gehouden met de ontwikkeling van de lonen in het bedrijfsleven, almede met de ontwikkeling van de lonen bij de overheid en andere sectoren. U dient dus zelf jaarlijks met uw ex-partner het alimentatiebedrag te verhogen met het actuele percentage, tenzij u de wettelijke indexering uitdrukkelijk heeft uitgesloten. Voor 2016 betekent dit dat het te betalen of te ontvangen maandbedrag aan alimentatie verhoogd dient te worden met 1,3%. Voorbeeld: In 2015 betaalde u / ontving u € 500,- aan alimentatie. Per 1 januari 2016 dient dit bedrag met 1,3% te worden verhoogd. Dit betekent dat u per 1 januari 2016 maandelijks een bedrag van € 500,- x 1,013 = € 506,50 bent verschuldigd / dient te ontvangen.   Wilt u meer weten? U heeft misschien vragen, zoals:
 • mijn ex-partner laat de indexering achterwege, wat kan ik daaraan doen?
 • mijn salaris stijgt al jaren niet meer, moet ik toch de indexering betalen?
Neem dan gerust contact met ons op via 076-5020544 voor een vrijblijvend advies!
Read more...

Advocatenkantoor De Bree bestaat 1 jaar!

foto 4precies één jaar geleden opende ik de deuren van mijn eigen advocatenkantoor. Een spannende stap, maar na één jaar kan ik wel zeggen dat dit de beste stap is die ik had kunnen zetten. Mede dankzij het vertrouwen dat mijn cliënten in mij hebben gehad, en nog steeds hebben, is het mij gelukt om mijn doel te behalen: een laagdrempelig advocatenkantoor opzetten waarbij persoonlijk contact voorop staat, lage tarieven worden gehanteerd en waarbij de kwaliteit gewaarborgd blijft. Het volgende doel is om verder door te groeien met mijn kantoor, zodat ik nog meer mensen kan helpen met hun juridische geschillen. Wat mij betreft komen er nog heel wat succesvolle jaren bij!
Read more...

Samenwerking op basis van High Trust met de Raad voor Rechtsbijstand is een feit!

Sinds vandaag werken wij samen met de Raad voor Rechtsbijstand op basis van High Trust. De Raad wilt samenwerken met ons kantoor, omdat onze aanvragen voor gesubsidieerde rechtsbijstand altijd in orde zijn. Wat betekent dit voor u? Indien u op basis van uw inkomen in aanmerking komt voor gesubsidieerde rechtsbijstand kunnen wij een zogeheten toevoeging voor u aanvragen. Wij zullen binnen een week bericht krijgen van de Raad of de toevoeging op basis van uw inkomen wordt toegewezen. Hiervoor duurde het vaak vier weken voordat er een beslissing werd genomen door de Raad. Het aanvragen van een toevoeging gaat nu dus aanmerkelijk sneller, waardoor u sneller duidelijkheid heeft. En laat dat nu net een van de kernwaarden van ons kantoor zijn! Hiermee kunnen wij u dus nog beter van dienst zijn. Overigens komt u in 2015 in aanmerking voor gesubsidieerde rechtsbijstand indien u als alleenstaande niet meer dan € 25.800,00 per jaar verdient. Bent u gehuwd, samenwonend of heeft u eenoudergezin met minderjarige kind(eren) dan mag u in 2015 niet meer dan € 36.400,00 verdienen om voor een toevoeging in aanmerking te komen.   digitaal_bordje_hightrust
Read more...

Vanaf vandaag is het mogelijk om online ouderlijk gezag aan te vragen.

Zijn ouders niet met elkaar gehuwd en hebben zij geen geregistreerd partnerschap, dan heeft alleen de moeder het gezag over het kind. De vader krijgt pas gezamenlijk gezag met de moeder nadat zij het gezamenlijke gezag hebben laten inschrijven in het gezagsregister van de rechtbank. Voorwaarde is wel dat de man het kind eerst heeft erkend. Erkenning van het kind brengt dus geen gezamenlijk gezag met zich mee.

Erkenning van het kind door de vader kan al plaatsvinden tijdens de zwangerschap. Na de geboorte van het kind kunnen de ouders het gezamenlijk gezag laten inschrijven bij de rechtbank. Vanaf vandaag is dat online mogelijk. Dit is sneller, eenvoudiger en goedkoper.

Lees meer over dit onderwerp op Rechtspraak.nl >>

Read more...

Herberekening kinderalimentatie kan veel voordeel opleveren!

Met ingang van 1 januari 2015 is de Wet Hervorming Kindregelingen in werking getreden. Deze nieuwe wet zorgt ervoor dat het mogelijk is dat de hoogte van het te betalen bedrag aan kinderalimentatie gewijzigd dient te worden. Wat verandert er zoal?
 • het fiscaal voordeel vervalt voor degene die alimentatie betaalt;
 • de alleenstaande oudertoeslag in de bijstand en de alleenstaande ouderkorting vervallen;
 • het kindgebonden budget wordt verhoogd met een zogeheten “alleenstaande ouderkop”.
Vorenstaande wijzigingen zijn volgens de Expertgroep Alimentatienormen voldoende om tot een herbeoordeling over te gaan van eerder overeengekomen, of door de rechter vastgestelde, alimentatiebedragen. In sommige gevallen kan het te betalen bedrag aan kinderalimentatie verminderd worden met enkele honderden euro’s per maand. Het is daarom zeker de moeite waard om een herberekening uit te laten voeren van het te betalen bedrag aan kinderalimentatie. Wij kunnen u hier uiteraard bij helpen. Neem hiervoor gerust vrijblijvend contact op met ons kantoor.
Read more...