Herberekening kinderalimentatie kan veel voordeel opleveren!

Back to Nieuws

Herberekening kinderalimentatie kan veel voordeel opleveren!

Met ingang van 1 januari 2015 is de Wet Hervorming Kindregelingen in werking getreden. Deze nieuwe wet zorgt ervoor dat het mogelijk is dat de hoogte van het te betalen bedrag aan kinderalimentatie gewijzigd dient te worden.

Wat verandert er zoal?

  • het fiscaal voordeel vervalt voor degene die alimentatie betaalt;
  • de alleenstaande oudertoeslag in de bijstand en de alleenstaande ouderkorting vervallen;
  • het kindgebonden budget wordt verhoogd met een zogeheten “alleenstaande ouderkop”.

Vorenstaande wijzigingen zijn volgens de Expertgroep Alimentatienormen voldoende om tot een herbeoordeling over te gaan van eerder overeengekomen, of door de rechter vastgestelde, alimentatiebedragen.

In sommige gevallen kan het te betalen bedrag aan kinderalimentatie verminderd worden met enkele honderden euro’s per maand. Het is daarom zeker de moeite waard om een herberekening uit te laten voeren van het te betalen bedrag aan kinderalimentatie. Wij kunnen u hier uiteraard bij helpen. Neem hiervoor gerust vrijblijvend contact op met ons kantoor.

Back to Nieuws