Privacyverklaring

Privacyverklaring

1. Persoonsgegevens die Advocatenkantoor De Bree verwerken

Advocatenkantoor De Bree verwerkt uw persoonsgegevens, omdat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij mogelijk verwerken, afhankelijk van het doel waarvoor u de gegevens heeft verstrekt:

  • voor- en achternaam, geslacht, geboortedatum, adres, telefoonnummer, e-mailadres;
  • overige persoonsgegevens die u actief verstrekt op onze website, in correspondentie en telefonisch;
  • locatiegegevens;
  • gegevens over uw activiteiten op de website, IP-adres, internetbrowser en apparaat type.

2. Waarom gegevens nodig zijn?

Advocatenkantoor De Bree verwerkt uw persoonsgegevens, voor de volgende doelen:

  • uitvoering van de overeenkomst van opdracht met u;
  • op basis van een wettelijke verplichting, zoals bijvoorbeeld het verwerken van gegevens die nodig zijn om aan de administratieverplichting te voldoen;
  • het verstrekken van informatie over onze diensten en beantwoorden van uw vragen.

De persoonsgegevens worden alleen voor het doel gebruikt waarvoor u ze heeft verstrekt en waarvoor deze strikt noodzakelijk zijn.

3. Hoe lang gegevens bewaren?

Advocatenkantoor De Bree zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Onze bewaartermijn(en) zijn: zeven jaar in geval van administratieve verplichtingen en vijf jaar in de overige gevallen.

4.  Delen met anderen

Advocatenkantoor De Bree verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend aan derden verstrekken indien dat nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens in opdracht verwerken, sluit Advocatenkantoor De Bree een verwerkersovereenkomst, zodat eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens wordt gegarandeerd. Advocatenkantoor De Bree blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

5. In kaart brengen websitebezoek

Op de website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden. Deze worden geregistreerd en gebruik voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Tevens wordt hiermee de werking van de website geoptimaliseerd. Advocatenkantoor De Bree zal de gegevens zo veel mogelijk  anonimiseren. Advocatenkantoor De Bree maakt gebruik van Google Analytics. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie, alsook het specifieke privacybeleid van Google Analytics.

6.  Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@advocatenkantoordebree.nl.nl of via het postadres Nijverheidsweg 128 E te 4876 AZ Etten-Leur. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, deint u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Tevens wordt verzocht om in de kopie uw pasfoto en Burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van uw privacy. Advocatenkantoor De Bree zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

7. Beveiliging

Advocatenkantoor De Bree neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@advocatenkantoordebree.nl. Advocatenkantoor De Bree heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:

  • beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall;
  • zorgvuldige veiligheidsprocedures voor de bescherming van de verstrekte gegevens, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden zich toegang kunnen verschaffen tot deze gegevens;
  • de beveiliging is op een niveau dat, gelet op de stand van de techniek, noodzakelijk en redelijk is.

8. Afsluiting

Op de website zijn knoppen opgenomen om pagina’s te kunnen promoten of te delen op sociale netwerken. Deze knoppen worden gerealiseerd door een code die wordt aangeleverd door de sociale netwerken. Advocatenkantoor De Bree heeft geen invloed op de wijze waarop deze platforms met u persoonsgegevens omgaan en draagt hiervoor geen verantwoordelijkheid en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid.