Omgangsregeling

Omgangsregeling

Uw kinderen zijn uw dierbaarste bezit, uw alles, en het liefst heeft u uw kinderen elke dag om u heen. Helaas gaat dit niet na een scheiding.
Er zal een omgangsregeling moeten komen tussen de kinderen en de ouder waar zij niet wonen. Het is immers belangrijk dat de kinderen contact hebben en blijven houden met beide ouders, tenzij er sprake is van bijzondere omstandigheden.
“Kinderen hebben niet voor een scheiding gekozen. Zorg dan ook dat zij zo min mogelijk last hebben van de scheiding en probeer als ouders constructief met elkaar om te gaan. Laat kinderen genieten van de tijd bij beide ouders.”

Advies en begeleiding

U kunt bij ons terecht voor het vastleggen van een nieuwe omgangsregeling, maar ook voor het wijzigen van een bestaande regeling. Het kan immers zijn dat er problemen zijn ontstaan in de uitvoering van de omgangsregeling of dat de situatie is gewijzigd. Denk bijvoorbeeld maar aan een verhuizing van een ouder, andere behoeften van de kinderen of het schenden van gemaakte afspraken.
“Voor kinderen is het belangrijk om te weten waar zij aan toe zijn, zodat zij structuur en duidelijkheid hebben. ”

Goede afspraken over de omgangsregeling

Voor kinderen is het belangrijk om te weten waar zij aan toe zijn, zodat zij structuur en duidelijkheid hebben. Dat begint bij een duidelijke omgangsregeling. Het is dus belangrijk om goede afspraken te maken waar beide ouders zich aan dienen te houden. Goede afspraken over de omgangsregeling die door beide ouders worden nageleefd, kunnen het begin van een nieuwe frisse start zijn. Denk in het belang van uw kinderen en laat u bijstaan door een ervaren advocaat.
Wilt u weten wat wij voor u kunnen betekenen? Neem contact op via 076 – 502 05 44 of info@advocatenkantoordebree.nl.