Ontslag werkgever

Ontslaan werknemer

Het ontslaan van een werknemer kan lastig zijn. Voor een rechtsgeldig ontslag moet u met veel wettelijke regels rekening houden. Een werknemer die rechtsgeldig mag worden ontslagen, kan in veel gevallen aanspraak maken op een ontslagvergoeding, zoals de transitievergoeding.
“Fouten bij het ontslaan van een werknemer kunnen zeer kostbaar zijn. Het is dus van groot belang dat u vakkundig wordt begeleid.”

Stappenplan

Ondanks alle wettelijke regels is het vaak goed mogelijk een werknemer te ontslaan zonder de hoofdprijs te moeten betalen. Een goede voorbereiding is daarbij cruciaal. Om een werknemer op de beste manier te ontslaan, dient het volgende stappenplan te worden doorlopen:

  1. Inventarisatie met plan voor de beste aanpak;
  2. Berekenen van eventuele ontslagvergoedingen;
  3. Opstellen ontslagvoorstel;
  4. Voorbereiden ontslaggesprek;
  5. Onderhandelen over de ontslagvoorwaarden;
  6. Opstellen vaststellingsovereenkomst;
  7. Als ontslag niet in onderling overleg tot stand komt: het voeren van een ontslagprocedure;
  8. Afwikkelen arbeidscontract.

Bij welke stap u ook bent: u kunt ons altijd inschakelen voor deskundig advies bij het ontslaan van een werknemer. Wij kunnen uw kans op succes inschatten en u begeleiden in een eventuele procedure.

“Twijfelt u of het mogelijk is om een werknemer te ontslaan? Neem gerust contact met ons op via 076 – 502 05 44 of info@advocatenkantoordebree.nl en wij zullen u een eerlijk advies geven.”