Indexering alimentatie in 2015 is 0,8%

Back to Nieuws

Indexering alimentatie in 2015 is 0,8%

Ontvangt of betaalt u alimentatie? Dan is het goed om te weten dat de alimentatie jaarlijks op 1 januari wordt verhoogd. De verhoging wordt op grond van de wet jaarlijks vastgesteld door de overheid en wordt gepubliceerd in de Staatcourant door de Minister van Justitie. De verhoging geldt zowel voor kinder- als voor partneralimentatie.

De gedachte achter de wettelijke indexering van alimentatie is om de gestegen kosten van levensonderhoud te compenseren. Deze kosten kunnen gestegen zijn door inflatie, woonlasten of andere oorzaken. De jaarlijkse verhogingen van de alimentatie wordt bepaald aan de ontwikkeling van de cao-lonen in Nederland. Hierbij wordt zowel rekening gehouden met de ontwikkeling van de lonen in het bedrijfsleven, almede met de ontwikkeling van de lonen bij de overheid en andere sectoren.

U dient dus zelf jaarlijks met uw ex-partner het alimentatiebedrag te verhogen met het actuele percentage, tenzij u de wettelijke indexering uitdrukkelijk heeft uitgesloten. Voor 2015 betekent dit dat het te betalen of ontvangen maandbedrag aan alimentatie verhoogd dient te worden met 0,8%.

Voorbeeld:

In 2014 betaalde u / ontving u € 500,- aan alimentatie. Per 1 januari 2015 dient dit bedrag met 0,8% te worden verhoogd. Dit betekent dat u per 1 januari 2015 maandelijks een bedrag van € 504,- bent verschuldigd / dient te ontvangen.

Back to Nieuws