Arbeidsrecht

Carnaval komt er weer aan en zieke werknemers ook…

Het is weer tijd voor carnaval. Een feest waarbij er veel alcohol wordt gedronken, slecht wordt gegeten en weinig wordt geslapen. Werknemers kunnen vakantiedagen opnemen voor carnaval, maar het komt ook regelmatig voor dat werknemers zich ziek melden. Op de dagen na carnaval zijn er maar liefst 15% meer ziekmeldingen. Ziekmeldingen zijn voor de werkgever erg vervelend. De werkgever moet immers loon doorbetalen en het werk van de zieke werknemer blijft liggen. Wat kan een werkgever hiertegen doen?  
1. Wachtdagen
De eerste mogelijkheid die een werkgever heeft om kortstondig ziekteverzuim te voorkomen, is het afspreken van wachtdagen. Wachtdagen zijn dagen waarop de werkgever de werknemer niet hoeft te betalen. De werkgever kan wachtdagen invoeren om de drempel hoger te maken voor een werknemer om zich ziek te melden. Een werkgever mag maximaal twee wachtdagen overeenkomen. Deze wachtdagen dienen schriftelijk te worden vastgelegd, bij voorkeur in een arbeidsovereenkomst. Indien er een cao van toepassing is, kan het zijn dat in die cao een wachtdagenregeling is opgenomen.
2. Ziektedag als vakantiedag
Een werkgever kan een dag waarop de werknemer zich heeft ziek gemeld aanmerken als een vakantiedag. Dit kan echter niet zomaar. De werknemer moet hier namelijk akkoord mee gaan of dit moet vooraf geregeld zijn in de arbeidsovereenkomst. Bovendien bepaalt de wet dat het wettelijk minimum aan vakantiedagen moet resteren. Dit betekent dat het enkel is toegestaan om ziektedagen aan te merken als vakantiedagen als het gaat om bovenwettelijke vakantiedagen of -uren. Indien u als werkgever hiervan gebruik wenst te maken, dan is het handig om standaard in een arbeidsovereenkomst een bepaling op te nemen waarin u uzelf als werkgever het recht toekent om ziektedagen aan te merken als vakantiedagen.
3. Beloning
Ziekteverzuim zou ook nog voorkomen kunnen worden door het stimuleren van werken door het uitkeren van een bonus of extra vakantiedag indien een werknemer zich gedurende een bepaalde periode niet ziek meldt.
Keerzijde
Aan bovenstaande maatregelen zit helaas ook weer een keerzijde: deze maatregelen kunnen er namelijk voor zorgen dat werknemers zich minder snel ziek melden en dus toch komen werken, maar weinig productief zijn. Het kan ook zijn dat werknemers toch komen werken en daardoor hun klachten alleen maar verergeren waardoor de ziekmelding uiteindelijk langer duurt. Mocht u vragen hebben, neem dan gerust contact met mij op. Voor nu wens ik u een gezellige carnaval toe. Alaaf!
Read more...